„W mojej rodzinie bezpiecznie, zdrowo i sportowo” - konkurs plastyczny

on 29 maj 2019
Odsłony: 970

uwaga konkurs

Gminny Profilaktyczny Konkurs Plastyczny „W mojej rodzinie bezpiecznie, zdrowo i sportowo”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Głusk Pan Jacek Anasiewicz.

 

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. 100- lecia Niepodległości Polski we współpracy ze świetlicą terapeutyczną z projektu „ Rozwój Placówek Wsparcia Dziennego na Terenie Gminy Głusk” działającą przy Szkole Podstawowej 100- lecia Niepodległości Polski w Kalinówce.

 

Cele konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja działalności plastycznej.

2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych, indywidualnych zdolności twórczych.

3. Kształtowanie, promowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.

4. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie uczniów szkoły podstawowej klas 1-3 z terenu Gminy Głusk. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody między innymi rodzinne vouchery do jaskini solnej, rodzinne gry planszowe, wejściówki do Centrum Edukacji i Rozrywki Jankeskids,  rodzinne zaproszenia do cukierni Sowa

 

Sponsorzy:

Cukiernia Sowa- ul. Władysława  Orkana 6;

Jankeskids- Centrum Edukacji i Rozrywki  Fajsławiace 108;

Solania. Grota solna. Centrum relaksacyjno- inhalacyjne ul. Jana Sapiechy 2, Lublin;

Akademia Młodego Sportowca – Pan Paweł Tokarski

Świetlica Terapeutyczna z projektu „ Rozwój Placówek wsparcia dziennego na Terenie Gminy Głusk” 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Aleksandra Kusak psycholog szkolny i Joanna Okuń  nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załącznikach. 

> > > REGULAMIN < < <

> > > RODO < < <

?>