IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

on 25 wrzesień 2019
Odsłony: 835

dzientabmno

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Pracownicy Szkoły

nasza szkoła uczestniczy w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w naszej szkole w dniu 3 października 2019 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 

Program:

0.09.-02.10.2019. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

03.10.2019. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

6·?=54

24:?=8

?:7=6

56=7·?

63:7=?

 

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia
(z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

> > > LICENCJA < < <

 

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

 

Koordynatorzy Lokalni:

 

Dyrektor:

Agnieszka Szydłowska

Magdalena Pętala

Małgorzata Guellard

 

?>