„Im wcześniej, tym lepiej”

on 22 czerwiec 2015
Odsłony: 2699

W m-cu czerwcu zakończyła się realizacja projektu „Im wcześniej, tym lepiej”. Projekt był realizowany przez cały rok w kl. I „a” przez p. Jolantę Jabłońską i kl. I „b” przez p. Agnieszkę Tyniec.

W ramach projektu dla każdego z uczniów zostały zakupione tablety w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć oraz rozwijania zainteresowania nauką matematyki poprzez wykorzystywanie narzędzi multimedialnych.

Głównym założeniem programu było rozwijanie czynności umysłowych ważnych do uczenia się matematyki oraz posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozumienia świata, jak również umożliwienie im dostępu do różnych źródeł informacji, a także zagwarantowania uczniom narzędzi do wdrażania wiedzy.

Możliwość korzystania z tabletów dostarczało dzieciakom mnóstwo frajdy, radości i możliwości odnoszenia sukcesów w odkrywaniu nowych technologii informacyjnych.

 

?>