Laureat konkursu „Katyń. Zginęli w imię miłości ojczyzny"

on 02 grudzień 2015
Odsłony: 2818

 

W  tym roku mija 75. rocznica zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD na polskich jeńcach wojennych. W celu upamiętnienia ofiar tej tragedii został zorganizowany konkurs historyczno – literacki  p.t. KATYŃ ZGINĘLI W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY. W kategorii prezentacja multimedialna II miejsce zajął uczeń naszej szkoły Maćko Wnuk (klasa I gimnazjum). Z ramienia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej działającego przy naszej szkole opiekunami pracy konkursowej były: p. Grażyna Piórkowska i p. Mirona Sawicka.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy na temat losu polskich jeńców zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.  Maćko w swojej prezentacji przedstawił losy swojego stryjecznego pradziadka - Jakuba Wnuka, syna Piotra i Katarzyny Wnuków, ur. 31 maja 1904 r., w Wysokiem koło Zamościa. Jakuba Wnuk po wybuchu wojny z Niemcami został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną i osadzony w łagrze oficerskim w Kozielsku. Jakub Wnuk zginął w Katyniu rozstrzelany przez NKWD w kwietniu lub maju 1940 r. Jego szczątki (w 1943 r.) zidentyfikowała pracująca w Katyniu Komisja Techniczna Czerwonego Krzyża, a jego imię i nazwisko znalazły się na tzw. liście katyńskiej opublikowanej na łamach niemieckiej gazety dla Polaków (tzw. gadzinówki) – „Nowy Dziennik Lubelski”. Z niej właśnie rodzina dowiedziała się o śmierci Jakuba Wnuka.

Zwycięzcy dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie pracy konkursowej, gratulujemy i życzy dalszych sukcesów w konkursach historycznych!

Wypowiedź Maćka Wnuka dla Radia Lublin

http://moje.radio.lublin.pl/katyn-zgineli-w-imie-milosci-ojczyzny-konkurs-historyczno-literacki-podsumowany.html

katyn

?>