Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

 

Dni  dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej w Kalinówce w roku szkolnym 2018/2019

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.)

 

Dla wszystkich uczniów  Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum:

  • 2 listopada 2018 r. (piątek) - dzień po Wszystkich Świętych
  • 10 kwietnia 2019 r. (środa) – pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego
  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – drugi dzień egzaminu gimnazjalnego
  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) - trzecia część egzaminu gimnazjalnego
  • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty
  • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – drugi dzień egzaminu ósmoklasisty
  • 17 kwietnia 2019 r. (środa) – trzecia część egzaminu ósmoklasisty
  • 2 maja 2019 r. (czwartek) – Święto Flagi dzień między 1 Maja a 3 Maja
?>