Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Data

Nazwa imprezy

Forma i sposób realizacji

Odpowiedzialny

04.09.2017 /poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Apel. Spotkanie z wychowawcami. Uroczyste pasowanie uczniów klas I SP

J. Jabłońska

A. Tyniec

H. Gąszczyk Zamojska

E. Gałaszewicz

A. Jakimowicz

30.09. 2017 /sobota

Dzień Chłopaka

16.00 – 19.00
Dyskoteka dla oddziałów  IV-VII SP oraz 2– 3 gimnazjum,

D. Matuszewska

A. Jakimowicz

G. Piórkowska

A. Szydłowska

13.10. 2017 /piątek

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie pracowników szkoły. Apel, program artystyczny.

Dyrektor

J. Felke

M. Skoczylas

październik 2017

Wrześniowo-listopadowe Święta Narodowe

Akademia patriotyczna

J. Felke

M. Skoczylas

24.11.2017

/piątek

Dzień Pluszowego Misia

Gry i zabawy
dla  klas 0 – III sp

M. Pętala

E. Zwolak

O. Kusak

świetlica szkolna

25.11. 2017

/sobota

Andrzejki

10.00 – 12.30
oddziały 0 – III

Wychowawcy

świetlica szkolna

16.00 – 19.00
klasy  IV –VII sp
oraz  2 –3 gimn.

M. Skoczylas

O. Kusak

A. Mikołajczyk

Z. Wiechnik

J. Zarzeczna

6.12.2017 /środa

Mikołajki

Imprezy klasowe.

wychowawcy

21.12.2017 /czwartek

Jasełka Szkolne

Program artystyczny , godz. 18.00

J. Zarzeczna

B. Korniłłowicz

J. Felke

gimnazjum

22.01.2018

/poniedziałek

Dzień Babci
i Dziadka

Imprezy klasowe 0 - III

Wychowawcy
klas 0 – III sp

27.01. 2018 /sobota

Bal Karnawałowy

10.00 – 12.30
 klasy O – III sp,

Zabawa z udziałem rodziców

16.00 – 19.00
dyskoteka
 IV-VII sp
2 – 3 gimn.

E. Gałaszewicz

U. Bielak

J. Felke

K. Kaleja

Art. Iwan

14.02.2018 /środa

Walentynki

Poczta Walentynkowa

SU

08.03.2018 /czwartek

Dzień Kobiet

Imprezy klasowe

SU

21.03.2018 /środa

Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Europejski

Konkursy, zabawy językowe

S. Andrearczyk

J. Rajchert

K. Kaleja

U. Bielak

E. Pelak

….04. 2018

Dzień Papieski

Konkursy tematyczne

J. Zarzeczna

O. Kusak

B. Korniłłowicz

26.05.2018  /sobota

Dzień teatralny/Dzień Matki i Ojca

Występy uczniów, inscenizacje

J. Felke

D. Matuszewska

M. Skoczylas

27.05.2018  /niedziela

Msza Św. w Lesie Krępieckim

A. Jakimowicz

G. Piórkowska

J. Zarzeczna

B. Korniłłowicz

A. Szydłowska

18 – 21.06. 2018

Projekt AISEC

Spotkania ze studentami uczniów klas IV – VII sp
oraz  klas  2-3 gimn

U. Bielak

E. Pelak

K. Kaleja

22 czerwca 2018 / piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Apel, wręczenie świadectw, nagród za wzorową naukę i inne

Dyrektor

wychowawcy

Odpowiedzialni za przygotowanie sali gimnastycznej na imprezy szkolne (wniesienie i wyniesienie krzesełek):  Z. Wiechnik i P. Tokarski, A. Iwan

Opiekę nad sprzętem nagłaśniającym sprawują: Ł. Run, P. Tokarski

?>