Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Data

Uroczystość

Forma realizacji

Odpowiedzialni

 WRZESIEŃ

1.

 03.09.2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Pasowanie klas pierwszych SP

Apel. Spotkanie z wychowawcami. Uroczyste pasowanie uczniów klas I

 

2.

Wrzesień 2018 r.

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu.

Kampania wyborcza: plakaty, gazetki. Wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

Klasa IIIa gimnazjum

p. Urszula Bielak

3.

Wrzesień 2018 r.

Akcja „Sprzątanie Świata”.

Konkurs na gazetkę klasową o tematyce przyrodniczej. Porządkowanie otoczenia szkoły. 

Klasa IVb, Va, Vc

p. Sylwia Andrearczyk

p. Agnieszka Szydłowska

p. Mariola Skoczylas

4.

29.09.2018r.

Dzień Chłopaka.

Imprezy klasowe.

Dyskoteka(16.00-19.00)

Klasa VIIIb

p. Agnieszka Szydłowska

p. Grażyna Piórkowska

p. Aleksandra Kusak

p. Joanna Felke

PAŻDZIERNIK

1.

 12.10.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie pracowników szkoły. Apel, program artystyczny.

A.     Klasa VII

B.     p. Marzena Mańko

2.

Październik
2018 r.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych.

Lekcje biblioteczne, konkursy na tematy biblioteczne, wystawy.

p. Magdalena Pętala

p. Monika Mazur

p. Aleksandra Kusak

p. Mirona Sawicka

3.

Październik
2018 r.

Akcja „Zapomniane groby.

Porządkowanie grobów (Mogiła w Lesie Krępieckim, cmentarz w Kazimierzówce)

Klasa VIIIa. VIIIb, IIIa
 i IIIb gimnazjum

p. Grażyna Piórkowska

p. Ewa Gałaszewicz

p. Urszula Bielak

4.

Październik- listopad 2018 r.

Konkurs "Rodzinne śpiewanie o Polsce"

Konkurs szkolny

p. Ewa Gałaszewicz

5.

Październik
2018 r.

Konkurs historyczny "100-lecie Odzyskania Niepodległości"

Konkurs szkolny - IIetap

p. Grażyna Piórkowska

p. Agnieszka Szydłowska

LISTOPAD

1.

09.11.2018 r.

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości.

Akademia

Klasa VIIIa

p. Grażyna Piórkowska

p. Ewa Gałaszewicz

p. Agnieszka Szydłowska

2.

Listopad
2018 r.

Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Akcja charytatywna

B.     klasa IVb, Vb, VIIIb

C.     p. Sylwia Andrearczyk

D.     p. Jolanta Rajchert

E.      p. Joanna Felke

3.

26.11.2018 r.

Dzień Pluszowego Misia.

Impreza dla klas I-III SP i Oddziałów Przedszkolnych

p. Magdalena Pętala

wychowawcy klas

GRUDZIEŃ

1.

01.12.2018 r.

Andrzejki

Dyskoteka kl. IV –VIII i III gimnazjum. Imprezy andrzejkowe w kl. 0- III

Klasa IVb, Vb

p. Sylwia Andrearczyk

p. Jolanta Rajchert

p. Marzena Sagan

p. Magdalena Szymańska

2.

06.12.2018 r.

Mikołajki

Imprezy klasowe

wychowawcy

3.

Grudzień 2018 r.

Mikołajkowa Paczka

Zbiórka upominków dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie

Klasa Va, VIIIa

p. Agnieszka Szydłowska

p. Grażyna Piórkowska

4.

Grudzień 2018 r.

Zbiórka na "Dom Samotnej Matki" w Lublinie

Zbiórka darów rzeczowych na Dom Samotnej Matki

Klasa IIISP, IVa

p. Joanna Zarzeczna

p. Renata Jakóbczak

p. Katarzyna Kaleja

5.

Grudzień 2018 r.

Spotkanie z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej

Program artystyczny

Klasa IIIa, IIIb gimnazjum

p. Urszula Bielak

p. Ewa Gałaszewicz

6.

Grudzień 2018 r

Świąteczna zbiórka żywności

Zbiórka żywności organizowana przez Bank Żywności

p. Anna Kusak

p. Aleksandra Kusak

p. Mariola Skoczylas

p. Agnieszka Krasoń

p. Anna Borowiec

p. Marzena Mańko

p. Halina Gąszczyk-Zamojska

p. Paweł Tokarski

p. Artur Iwan

7.

Grudzień 2018 r.

Konkurs na „ Najpiękniejszą kartkę świąteczną”

Konkurs szkolny

Wychowawcy świetlicy

8.

20.12.2018 r.

Jasełka szkolne

 Spotkanie Opłatkowe

Program artystyczny

Klasa IIa, IIb, IIc i  IIISP

p. Renata Jakóbczak

p. Agnieszka Tyniec

p. Jolanta Jabłońska

p. Halina Gąszczyk-Zamojska

p. Dawid Wąsala

9.

27.12.2018 r.

Kolędowanie Misyjne

Zbiórka funduszy na rzecz dzieci - ofiar wojny w Libanie i Syrii

p. Aleksandra Kusak

p. Anna Kusak

p. Dawid Wąsala

p. Katarzyna Kaleja

chętni Rodzice

STYCZEŃ

1.

Styczeń 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka

Imprezy z udziałem, babć, dziadków  i  rodziców

Wychowawcy klas I-IIISP i oddziałów przedszkolnych

2.

26.01.2019 r. 

Bal karnawałowy dla uczniów klas 1– 8

Zabawa taneczna

p. Mariola Skoczylas

p. Artur Iwan

p. Urszula Bielak

p. Ewa Gałaszewicz

3.

Styczeń - Luty 2019 r.

Pasowanie na czytelnika.

Ślubowanie

p. Magdalena Pętala

LUTY

1.

Luty (do 10.02) 2019 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu – Lekcje z Netykietą

 

p. Łukasz Run

p. Agnieszka Tyniec

p. Marzena Sagan

2.

Luty 2019 r.

Młodzi Specjaliści IT

Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej

p. Łukasz Run

3.

Luty 2019 r.

Turniej e-sport SPK

Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej

p. Łukasz Run

MARZEC

1.

Marzec  2019 r.

Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych dla klas 2-8 „Świetlik”

Konkurs

p. Agnieszka Tyniec

p. Sylwia Andrearczyk

p. Marzena Sagan

2.

08.03.2019 r.

Dzień Kobiet

Imprezy klasowe oraz uroczysta akademia

Samorząd Uczniowski

3.

Marzec 2019 r.

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 2019”.

Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej

p. Agnieszka Szydłowska

4.

Marzec 2019 r

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon

Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej

p. Ewa Mitrus - Ślemp

5.

Marzec 2019 r

Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN

Konkurs dla uczniów klas pierwszych  Szkoły Podstawowej

p. Anna Kusak

6.

Marzec 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Konkurs dla trzech grup wiekowych

p. Renata Jakóbczak

7.

Marzec 2019 r.

Ogólnopolski Konkurs "ZUCH"

Konkurs

p. Agnieszka Tyniec

8.

21.03.2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Szkolny Talent

p. Joanna Felke

p. Dawid Wąsala

p. Mariola Skoczylas

p. Marzena Mańko

9.

Kwiecień 2019r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Happening artystyczny, przedstawienie, konkurs „Ekologiczna zabawka” dla kl.1-3, konkursy ekologiczno – przyrodnicze dla kl. 4-8 i III gimnazjum, gazetki o tematyce ekologicznej

Konkurs piosenki ekologicznej

p. Jolanta Rajchert

p. Sylwia Andrearczyk

p. Dawid Wąsala

p. Jolanta Jabłońska

p. Renata Jakóbczak

MAJ

1.

03.05.2019 r.

Święto Konstytucji 3 maja 1791 r.

Akademia

Klasa VI

p. Agata Mikołajczyk

2.

Maj 2019 r.

Szkolny konkurs „Polska i symbole narodowe”

Konkurs dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej

p. Anna Kusak

p. Halina Gąszczyk-Zamojska

3.

Maj 2019 r.

Dzień Europy

Impreza ogólnoszkolna, AIESEC

Nauczyciele języków obcych

4.

26.05.2019 r.

Msza Święta w Lesie Krępieckim

Msza Święta

Klasa VIIIa, VIIIb, IIIa i IIIb gimnazjum

p. Joanna Felke

p. Grażyna Piórkowska

p. Ewa Gałaszewicz

p. Urszula Bielak

p. Dawid Wąsala

5.

Maj 2019 r.

Dzień Matki i Ojca

Imprezy klasowe

wychowawcy

CZERWIEC

1.

01.06. 2019 r.

Dzień Dziecka

Imprezy klasowe

wychowawcy

2.

21.06.2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Akademia

p. Joanna Felke

p. Ewa Gałaszewicz

p. Renata Jakóbczak

Odpowiedzialni za przygotowanie sali gimnastycznej na imprezy szkolne (wniesienie i wyniesienie krzesełek):  Z. Wiechnik i P. Tokarski, A. Iwan

Opiekę nad sprzętem nagłaśniającym sprawują: Ł. Run, P. Tokarski, A. Iwan

?>